Politika upravljanja kvalitetom i okolišem
   
Cehovska 10
42000 Varaždin
uprava@univerzal-vz.hr
Centrala: +385 (0)42 241 555 Faks : +385 (0)42 241 557
 

VIZIJA organizacije Univerzal d.o.o. Varaždin je raditi, uspjeti i postati prepoznatljiva po brizi skupljanja, skladištenja i zbrinjavanja otpada, uvažavajući zakonsku i drugu regulativu u svezi zaštite okoliša i kvalitete usluge, te na taj način omogućiti da otpad postane sirovina kako bi se smanjila eksploatacija sirovina iz prirodnih resursa.

MISIJA organizacije Univerzal d.o.o. Varaždin u gospodarskim razmjerima je opstanak na tržištu, pratiti svoje kupce, konkurenciju, te procesnim i ciljnim djelovanjem svakim danom nastojati poboljšati svoje poslovanje i povećati zadovoljstvo kupaca i ostalih zainteresiranih strana.

POLITIKA Univerzal d.o.o. Varaždin čiji je osnovni element kontinuirano poboljšanje kvalitete i upravljanja okolišem u vršenju djelatnosti postupanja s otpadom, skupljanje i skladištenje opasnog otpada. Iz tih razloga opredijelili smo se za primjenu međunarodne norme ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 te provodimo slijedeću politiku upravljanja kvalitetom i okolišem:

  • Prvi poslovni prioritet je kvaliteta i pouzdanost svih naših aktivnosti postupanja s otpadom, skupljanja i skladištenja opasnog otpada uz potpuno zadovoljavanje zahtjeva, potreba i očekivanja kupaca. Jedna od temeljnih postavki poslovnog upravljanja organizacije je sprečavanje onečišćenja okoliša i smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš.
  • Osiguranje i stalno unapređenje upravljanja kvalitetom i okolišem, je zadatak i odgovornost rukovoditelja i svih zaposlenih za stvaranje sukladnog poslovnog sustava.
  • Planiranje aktivnosti u svim poslovnim procesima i uspostavljanje stalnih poboljšanja, s ciljem da izvrsnost postane pravilo, a ne izuzetak.
  • Uspostavljanje partnerskih odnosa s dobavljačima u cilju garantirane kvalitete isporučenih sirovina i poticanje na poboljšanje njihovog odnosa prema okolišu.
  • Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem održavamo na nivou koji stvara sve preduvjete za kvalitetno i sigurno postupanje s otpadom, skupljanje i skladištenje opasnog otpada, te poduzimamo sve mjere za njegovo stalno poboljšanje u smislu efikasnosti učinkovitosti i koristi za cijelu organizaciju.
  • U obavljanju svoje djelatnosti organizacija osigurava stalnu usklađenost sa zakonskim i ostalim zahtjevima koji se odnose na upravljanje okolišem i druga područja poslovnog upravljanja.
  • Edukacija je stalni zadatak svih zaposlenika, a vlasnik Univerzal d.o.o. Varaždin osigurava sve potrebne preduvjete za njezinu realizaciju. Posebna pozornost pridaje se izobrazbi osoblja čiji rad može prouzročiti značajan utjecaj na okoliš.
  • Za kvalitetu obavljenog posla i sprečavanje negativnih utjecaja na okoliš odgovara njegov izvršitelj.
  • Sve odluke koje se donose u Organizaciji su na temelju činjenica proizašlih na osnovu logičke analize podataka i informacija o kvaliteti i rezultatima upravljanja okolišem.

Varaždin, siječanj 2007.

Predsjednik Uprave
Goran Hlevnjak

 

 

   
NAŠE Poslovne Jedinice
 
   
 
q
 
l  
ODVOZ i Zbrinjavanje otpada  
   

Osim što sakupljeni otpad obrađujemo u skladu sa najvišim standardima zaštite okoliša, vršimo prijevoz i zbrinjavanje specijalnim ADR vozilom...

Vrste otpada koje zbrinjavamo

 
   
   
 
Početna | Vizija-Misija | Galerija | Zaštita Okoliša | Kontakt | Kako do nas
 
   
Copyright © 2008 Univerzal d.o.o.| All Rights Reserved