Zaštita Okoliša
     
Cehovska 10
42000 Varaždin
uprava@univerzal-vz.hr
Centrala: +385 (0)42 241 555 Faks : +385 (0)42 241 557
 

Iz prethodno iznijetih sustava gospodarenja otpadom važno je napomenuti da je cilj i politika u takvom sustavu omogućavanje da otpad u maksimalnom dijelu postane sirovina kako bi se smanjila eksploatacija iz prirodnih resursa uz uvažavanje načela zaštite okoliša i poštivajući svu zakonsku i drugu regulativu u svezi gospodarenjem s otpadom. Kao još jedan od bitnih ciljeva gospodarenja s otpadom je sprečavanje onečišćenja okoliša i smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš. Od strane Europske unije u gospodarenju otpadom i situacije u Hrvatskoj postavljeni su strateški ciljevi što kvalitetnijeg gospodarenja otpadom , izbjegavanje i smanjivanje količine otpada na izvoru, smanjivanje rizika otpada i dakako povećanje zaposlenosti u Republici Hrvatskoj.

Pravo na očuvani okoliš je jedno od temeljnih ustavnih prava građana u Hrvatskoj, a kvaliteta okoliša je osnova za razvoj naše zemlje. Dobro je poznato kako je nagli prodor protrošačkog društva u našu zemlju prouzročio krizu u pogledu zbrinjavanja otpada. Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprječavanje nastanka i smanjivanje količina otpada, bez uporabe postupaka i/ili načina koji predstavljaju rizik po okoliš, te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš.

Smatramo da bi se održivi cjeloviti i suvremeni oblik gospodarenja otpadom morao isključivo bazirati na maksimalnom trudu u pravcu, ponovne upotrebe i recikliranja. Održivi razvoj, ekološka kompatibilnost, sprječavanje zagađenja i neprekidna poboljšanja predstavljaju pojmove čije zanemarivanje ne želimo dopustiti.

Pravilno upravljanje okolišem omogućuje nam da na vrijeme planiramo intervencije i ulaganja radi usklađivanja postojeće organizacijske strukture novim zakonskim odredbama, a upravo certifikacija sustava upravljanja okolišem jamči da su sva pitanja upravljanja okolišem, koja su u svezi s našim djelatnostima, pod budnim nadzorom.

   
NAŠE Poslovne Jedinice
 
   
 
q
l
 

 

 

ODVOZ i Zbrinjavanje otpada
 

Osim što sakupljeni otpad obrađujemo u skladu sa najvišim standardima zaštite okoliša, vršimo prijevoz i zbrinjavanje specijalnim ADR vozilom...

Vrste otpada koje zbrinjavamo

 
 
Početna | Vizija-Misija | Galerija | Zaštita Okoliša | Kontakt | Kako do nas
 
   
Copyright © 2008 Univerzal d.o.o.| All Rights Reserved