Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije - BIOMASE

Besplatno zbrinjavanje drvene ambalaže – ovlašteni sakupljač i oporabitelj.

U ENERGANI se kroz kogeneracijsko postrojenje istovremeno proizvodi električna i toplinska energija. Prilikom klasične proizvodnje električne energije, ostatak energije odbacuje se u okoliš kao otpadna toplina, dok se kogeneracijom ta toplinska energija iskorištava. Toplinska energija nastala u ENERGANI se koristi u procesu sušenja drvene građe, u proizvodnji peleta, kao tehnička para i u zagrijavanju industrijskih objekata u krugu Energane.

Posjedujemo vlastiti strojni park koji se sastoji od drobilica, utovarivača i kamiona te možemo zbrinuti neiskoristivu drvenu sirovinu s pilana, neiskoristivu drvenu biomasu iz šuma kao i otpadnu drvenu ambalažu. Vlastiti vozni park omogućuje nam da na licu mjesta usitnimo drvenu masu s pilana i iz šume te da na taj način omogućujemo prijevoz većih količina biomase.

U sklopu ENERGANE također imamo proizvodnju peleta. Tijekom cjelokupnog procesa proizvodnje peleta, ne koriste se nikakva dodatna veziva ili aditivi.
U ponudi imamo pelete u pakiranju:

· vreće od 15 kg
· big-bag vreće od 500-1.000 kg.

Ukoliko se zainteresirani za neki proizvod ili uslugu molimo Vas da nam se obratite pismenim putem na mail : operativa.energana@gmail.com
ili usmenim putem na telefon 098 2678 87