Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda      

 

Naziv projekta: Nabava strojeva i opreme za povećanje kapaciteta obrade krupnog otpada u poduzeću Univerzal d.o.o.

Opis projekta

Poduzeće UNIVERZAL d.o.o. u okviru otvorenog poziva „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“ apliciralo je sa projektom „Nabava strojeva i opreme za povećanje kapaciteta obrade krupnog otpada u poduzeću Univerzal d.o.o.“ sa svrhom da se nabavi i implementira mobilno postrojenje za obradu/recikliranje građevnog i krupnog otpada radi učinkovite organizacije tijeka rada i unaprjeđenja konkurentnosti te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća Univerzal d.o.o.

 

Cilj projekta: Projektom se omogućuje povećanje konkurentnosti te tržišnog položaja poduzeća UNIVERZAL d.o.o. Ovim pozivom povećao se kapacitet RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako se doprinijelo unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

 

Projektom su obuhvaćena sljedeća ulaganja:

  1. Nabava sekundarne drobilice bioorganskog materijala sa magnetnim separatorom,
  2. Nabava manjeg utovarivača,
  3. Nabava industrijskog bagera.

 

Očekivani rezultati provedbe projekta su:

  1. povećanje efikasnosti i učinkovitosti poslovnih procesa kroz implementaciju nove sekundarne drobilice bioorganskog materijala sa magnetnim separatorom, manjim utovarivačem i industrijskim bagerom;
  2. povećanje učinkovitosti rada zaposlenika;
  3. postizanje učinkovitije organizacije tijeka rada;
  4. jačanje tržišne pozicije prijavitelja uvođenjem nabavljene opreme u uporabu.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2).

 

Ukupna vrijednost projekta: 6.644.916,44 HRK

EU sufinanciranje projekta: 3.861.128,07 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: od 20. veljače 2020. do 20. studenog 2021

 

Kontakt za više informacija:

univerzal4@univerzal-vz.hr

 

Poveznice

Europski strukturni i investicijski fondovi

https://strukturnifondovi.hr/

Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

https://gospodarstvo.gov.hr/

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

https://www.fzoeu.hr/

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU:

https://razvoj.gov.hr/