Naziv projekta: „Optimizacija poslovnih procesa tvrtke UNIVERZAL d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja“

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.1201

Ukupna vrijednost projekta: 509.202,48 HRK

EU sufinanciranje projekta: 128.028,53 HRK

Razdoblje provedbe projekjta: od 14. travnja 2020. do 14. lipnja 2021.

Opis projekta: 

Poduzeće UNIVERZAL d.o.o. u okviru otvorenog poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2“ , apliciralo je sa projektom „Optimizacija poslovnih procesa tvrtke UNIVERZAL d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja“ sa svrhom da se nabavi i implementira suvremena informacijsko-komunikacijska oprema koja će omogućiti unaprjeđenje poslovnih procesa i integraciju poslovnih funkcija radi učinkovite organizacije tijeka rada i unaprjeđenja konkurentnosti te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća UNIVERZAL d.o.o.

Cilj projekta: Projektom se omogućuje povećanje konkurentnosti poduzeća UNIVERZAL d.o.o. kroz optimizaciju poslovnih procesa i primjenu suvremenih IKT rješenja.

Rezultati projekta: Unaprijeđeno i optimizirano ukupno 6 poslovnih procesa, povećanje broja zaposlenih te povećanje prihoda od prodaje.

Ukupno trajanje projekta u mjesecima: 14 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Pravnik 

(e-mail:) ivincekovic@univerzal-vz.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost korisnika UNIVERZAL d.o.o.

Poveznice na link: https://strukturnifondovi.hr/

Poveznica na stranicu operativnog programa:

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/