Sirovine

Tvrtka UNIVERZAL d.o.o. Varaždin, Cehovska 10, registrirana je pri Trgovačkom sudu u Varaždinu za djelatnost postupanja s otpadom.
Djelatnost tvrtke je prijevoz, skupljanje, skladištenje i obrađivanje neopasnog te prijevoz, sakupljanje i skladištenje opasnog otpada i tom se djelatnošću tvrtka bavi više od 70 godina, te je vodeća po djelatnosti u široj regiji.
Skupljanjem i skladištenjem otpada sprečava se nenadzirano postupanje s otpadom, izbjegava se onečišćenje okoliša: voda, tla zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti, smanjuju se opasnosti za ljudsko zdravlje te za biljni i životinjski svijet, kao i nekontrolirano odlaganje i spaljivanje otpada.