Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

VIZIJA organizacije Univerzal d.o.o. Varaždin je raditi, uspjeti i postati prepoznatljiva po brizi skupljanja, skladištenja i zbrinjavanja otpada, uvažavajući zakonsku i drugu regulativu u svezi zaštite okoliša i kvalitete usluge, te na taj način omogućiti da otpad postane sirovina kako bi se smanjila eksploatacija sirovina iz prirodnih resursa.

MISIJA organizacije Univerzal d.o.o. Varaždin u gospodarskim razmjerima je opstanak na tržištu, pratiti svoje kupce, konkurenciju, te procesnim i ciljnim djelovanjem svakim danom nastojati poboljšati svoje poslovanje i povećati zadovoljstvo kupaca i ostalih zainteresiranih strana.

Univerzal d.o.o. Varaždin čiji je osnovni element kontinuirano poboljšanje kvalitete i upravljanja okolišem u vršenju djelatnosti postupanja s otpadom, skupljanje i skladištenje opasnog otpada. Iz tih razloga opredijelili smo se za primjenu međunarodne norme ISO 9001:2015 te provodimo slijedeću politiku upravljanja kvalitetom i okolišem:

Prvi poslovni prioritet je kvaliteta i pouzdanost svih naših aktivnosti postupanja s otpadom, skupljanja i skladištenja opasnog otpada uz potpuno zadovoljavanje zahtjeva, potreba i očekivanja kupaca. Jedna od temeljnih postavki poslovnog upravljanja organizacije je sprečavanje onečišćenja okoliša i smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš.

  • Osiguranje i stalno unapređenje upravljanja kvalitetom i okolišem, je zadatak i odgovornost rukovoditelja i svih zaposlenih za stvaranje sukladnog poslovnog sustava.
  • Planiranje aktivnosti u svim poslovnim procesima i uspostavljanje stalnih poboljšanja, s ciljem da izvrsnost postane pravilo, a ne izuzetak.
  • Uspostavljanje partnerskih odnosa s dobavljačima u cilju garantirane kvalitete isporučenih sirovina i poticanje na poboljšanje njihovog odnosa prema okolišu.
  • Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem održavamo na nivou koji stvara sve preduvjete za kvalitetno i sigurno postupanje s otpadom, skupljanje i skladištenje opasnog otpada, te poduzimamo sve mjere za njegovo stalno poboljšanje u smislu efikasnosti učinkovitosti i koristi za cijelu organizaciju.
  • U obavljanju svoje djelatnosti organizacija osigurava stalnu usklađenost sa zakonskim i ostalim zahtjevima koji se odnose na upravljanje okolišem i druga područja poslovnog upravljanja.
  • Edukacija je stalni zadatak svih zaposlenika, a vlasnik Univerzal d.o.o. Varaždin osigurava sve potrebne preduvjete za njezinu realizaciju. Posebna pozornost pridaje se izobrazbi osoblja čiji rad može prouzročiti značajan utjecaj na okoliš.
  • Za kvalitetu obavljenog posla i sprečavanje negativnih utjecaja na okoliš odgovara njegov izvršitelj.
  • Sve odluke koje se donose u Organizaciji su na temelju činjenica proizašlih na osnovu logičke analize podataka i informacija o kvaliteti i rezultatima upravljanja okolišem.